Western Balkans Security Issues No. 1/2018

WBRC tim.

Nova publikacija “Bezbednosni problemi Zapadnog Balkana” br. 1/2018. Tema publikacije je Sistem bezbednosti Evropske unije. Ova publikacija je prva u nizu publikacija u kojima ćemo pokušati da vam približimo savremene izazove, rizike i pretnje bezbednosti EU i država članica, kao i država koje se nalaze u statusu prijema. Najviše pažnje biće usmereno na načine borbe protiv terorizma.
Vidi više …