Budućnost islamske države

WBRC tim.

Islamska država (ID) je u maju 2017. godine pozvala svoje sledbenike na sveopšti rat protiv Zapada jer je pretrpela velike gubitke na ratištima u Iraku i Sriji. Da li se „Kalifat“ raspada? Ključno je pitanje koje možemo postaviti nakon ofanzive koalicionih snaga protiv ID u Iraku i Siriji. U ovom radu prikazaćemo sve napade ID za koje su preuzeli odgovornost putem medija u poslednje tri godine. Osvrnućemo se samo na napade koje su izvršeni u periodu od 20. maja do 22. septembra (letnji period) za 2015, 2016 i 2017. godinu i to van teritorija Iraka i Sirije.
Vidi više….