Kratka istorija konflikta u Nagorno-Karabahu

Nemanja Petrović, saradnik WBRC.

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana iz Beograda, R. Srbija, analizira političko-bezbednosnu situaciju na Balkanu ali i u drugim delovima sveta gde izbijaju konflikti različite vrste. Jedan od tih konflikata koji je pored svoje aktuelnosti zavredio našu pažnju tokom 2020. godine jeste sukob između Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu. Araz Aslanli, direktor Kavkaskog centra za međunarodne odnose i strategijske studije (The Caucasian Center for International Relations and Strategic Studies / QAFSAM) u novembru 2020. godine objavio je kratku istorijsku analizu konflikta u Nagorno-Karabahu, koju ćemo pokušati da vam prikažemo ovim tekstom.

Vidi više …