Uticaj spoljne politike Turske na prostor zapadnog Balkana

Nemanja Petrović, saradnik WBRC.

Na web sajtu Instituta za demokratiju i medijaciju, albanske organizacije podržane od strane EU, objavljen je članak Romaria Šehua, istraživača na institutu. U okviru članka, vrši se analiza kroz više faktora kako bi Turska mogla da ojača svoju poziciju na Balkanu, osnažujući svoj uticaj putem ,,meke moći“ na prostoru većinski islamskih balkanskih zemalja, a kako smatramo da je ta tema relevantna za prostor zapadnog Balkana, izvršićemo analizu tog teksta.
Vidi više …