Drugačija istorija 1941. – 1945.

Bezbednost, odbrana, spoljna i unutrašnja politika, terorizam, ekstremizam, lokalni i regionalni ratovi na području Zapadnog Balkana, složićete se sa nama, mogu se posmatrati kroz istorijski aspekat stvaranja Kraljevine Jugoslavije  1918. godine, odnosno Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1963. godine (1945. godine osnovana kao Demokratska  Federativna Jugoslavije, odnosno Federativna Narodna Republika Jugoslavija).

U tekstu koji sledi data su istorijska dešavanja tokom Drugog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji, ali na jedan poseban način. Opisani su događaji tokom Drugog svetskog rata na području tadašnje Kraljevine Jugoslavije, sa osvrtom na početak rata, međunarodne konferencije, unutrašnji sukob, prve demokratske izbore i kraj rata. Određene istorijske činjenice (prepoznaćete koje) malo, odnosno malo više su izmenjene kako bi zagolicale maštu čitaoca.

Pročitaćete veoma zanimljiv razvoj situacije koji je veoma lako mogao da se desi da na te događaje nisu uticale velike svetske sile i obaveštajne službe, odnosno možda bi sve tako bilo da se pitao samo narod koji je živeo na ovim prostorima.

Drugačija istorija 1941. – 1945.