EKSTREMIZAM I RADIKALIZACIJA

Maja Mihajlović, saradnik WBRC.

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana nastavlja da prati i obrađuje tematiku vezanu za ekstremizam. Kako bismo lakše uočili segmente radikalizacije i ekstremizma oko nas ili usmerene ka nama, najpre treba sagledati šta ova dva pojma podrazumevaju i kako se definišu. Pored toga, kao što smo i ranije obrađivali u našim radovima i ovoga puta pokušaćemo da vam približimo faze kroz koje prolaze pojedinci, vrbovani od strane ekstremističkih grupa, kao i simbole koje koriste.

Vidi više…