ANTISEMITIZAM

Maja Mihajlović, saradnik WBRC.

Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana, prateći trenutnu političko-bezbednosnu situaciju u regionu, za narednu temu izabrao je jedan, možda široj javnosti, nepoznat problem koji je počeo da raste sa migracijama izbeglica sa ratišta iz zemalja kao što su Avganistan, Pakistan, Irak, Sirija i Libija. Radi se o sve jačem antisemitizmu u Evropi, koji se preliva i na područje Zapadnog Balkana, a pod velikim uticajem migracija muslimanskog stanovništva iz navedenih država.

Vidi više…