Istorijat islamskog ekstremizma i radikalizma na prostoru zapadnog Balkana

Nemanja Petrović, saradnik WBRC.

Danas kada je terorizam jedan od najvećih problema modernog doba, kako u svetu, tako i kod nas, moramo da znamo da on ima mnogo dužu istoriju u različitim oblicima od modernog terorizma u 21. veku. Ukoliko govorimo o islamskim radikalnim pokretima samim po sebi, moramo da razumemo da to nisu samo Islamska država Iraka i Levanta, niti njen prethodnik Al-Kaida. Da bi se bolje razumeo kontekst islamskog ekstremizma, pogotovo na prostoru zapadnog Balkana prvo moramo da proučimo istorijski kontekst toga.

Vidi više …