Основне информације

Удружење грађана «Истраживачки центар за питања безбедности Западног Балкана» je невладина и непрофитна организација која својим активностима пружа подршку реформи сектора безбедности, као и подршку напорима за интеграцију Републике Србије у Европску унију.

Циљ Истраживачког центра за питања безбедности Западног Балкана је да својим активностима допринесе стварању безбеднијег друштва, као и стварање јасне свести о безбедносним појавама у географском, геополитичком и безбедносном окружењу Републике Србије.

Оснивачи и чланови Центра су чланови академске заједнице више факултета Универзитета у Београду, као и грађани који својим знањем и различитим активностима желе допринети бољој реформи сектора безбедности, те и спремности друштва да лакше уочи појаве угрожавања безбедности, као и безбедносне изазове, ризике и претње.

Циљ

Циљ Истраживачког центра за питања безбедности Западног Балкана је научно и стручно истраживање безбедносних изазова, ризика и претњи, едукација грађана, а посебно младих о значају безбедности, као и стручно усавршавање менаџера безбедности и развијање свести о важности праћења безбедносних изазова, ризика и претњи

Задаци

  1. прикупље и анализирање научне и стручне литературе у области науке безбедности;
  2. организовање, самостално или у заједници са другим организацијама, стручних скупова, семинара, конференција и других облика едукације и стручног усавршавања у области безбедности и одбране;
  3. објављивање публикације о безбедносним питањима која се односе на угрожавање и превенцију угрожавања безбедности;
  4. промовисање значаја развијања свести о важности праћења безбедносних изазова, ризика и претњи;
  5. сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве науком безбедности и политичким наукама уопште.

Документа